ข้อมูลบอสประจำเซิฟ RAN JOKER

รายละเอียดไอเทมที่ดรอปจากบอสในแมพ

Dark Swordsmaster Jr
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ในโรงเรียนเอสจี นอกโรงเรียนฟีนิก
 • ในโรงเรียนฟีนิก นอกโรงเรียนเอมพี ในโรงเรียนเอมพี
 • ดรอป : แร่
Ethereal Iron Fist
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจี นอกโรงเรียนฟีนิก
 • นอกโรงเรียนเอมพี
 • ดรอป : แร่
Dark Swordsmaster
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจีเท่านั้น
 • -
 • ดรอป : แร่
Ninja Knife
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจี
 • ดรอป : แร่ และ อาวุธสายเลือ
ประธานนักเรียน Tiger
 • เวลาเกิด : 8 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : Tiger 3
 • ดรอป : แร่
Cruel Jupiter
 • เวลาเกิด : 8 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ลานประลอง
 • ดรอป : แร่ และ
  อาวุธลายเสือขั้นสูง
Saint Gambler
 • เวลาเกิด : 3.5 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : กรีน 3
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
เพชรฆาตขวานไฟ
 • เวลาเกิด : 6 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตทดสอบเรือนจำ
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
นักโทษแหกคุก
 • เวลาเกิด : 6 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ , คุกเอกชน ,คุกเอกชน2
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
ปีศาจไม้กางเขน
 • เวลาเกิด : 6 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
เศรษฐีพลังฟ้าแลบ
 • เวลาเกิด : 6 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
นักวางเพลิง
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตวินาศภัย
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
โจ๋เด็กแนว
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตวินาศภัย
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
Astral Swordsman
 • เวลาเกิด : 12 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
Crimson Swordsman
 • เวลาเกิด : 12 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : เขตธรณีพิบัติ
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
มนุษย์นิวเคลียร์
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : สำนักงานชั้น 30
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
นักวิทยาศาสตร์ก๊าซพิษ
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : สำนักงานชั้น 50 , 51 , 52
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
ปรามาจารย์สาวนักเวทย์
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : สำนักงานชั้น 90
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
ซอมบี้ยักษ์
 • เวลาเกิด : 4 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ใต้ดินสำนักงาน
 • -
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ
ปรมาจารย์ตาบอด
 • เวลาเกิด : 24 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ห้องประธาน 2
 • ความน่าล่า : ไม่ค่อยน่าล่า ได้ไม่คุ้มเสีย
 • ดรอป : แร่ ชุด อาวุธ EP3-4 รุนแรง