สร้างเมื่อ :
Download Client PC

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์คอมพิวเตอร์ ของเซิร์ฟเวอร์

1.ห้ามติดตั้งใน Folder ที่เป็นภาษาไทย จะทำให้เข้าเกมไม่ได้

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 2.5 GB Direct Link สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 2.5 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม (สำรอง)
Client Full 2.5 GB Google Drive สำหรับติดตั้งตัวเต็ม (สำรอง)
Client Full 2.5 GB MEGA สำหรับติดตั้งตัวเต็ม (สำรอง)
Client Full 2.5 GB Mediafire สำหรับติดตั้งตัวเต็ม (สำรอง)
VIDEO VIDEO  YOUTUBE แก้ตัวเกมภาษาต่างดาว
aaa
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที