สร้างเมื่อ :
บัตร P แลกไอเท็มช็อป

กิจกรรม สำหรับสายฟรี สายล่าบอส สายลงกิจกรรม PVP

รายละเอียดกิจกรรม
 • สามารถเก็บบัตร P ได้ดังนี้
  บอสเล็ก - บอสใหญ่ ดรอป 5 - 50 P
  กิจกรรม โรงไฟฟ้า TOP 20 อันดับของโรงเรียนที่ชนะ จะได้รับบัตร P 20
  กิจกรรม School war TOP 20 อันดับของโรงเรียนที่ชนะ จะได้รับบัตร P 20
  กิจกรรม ชิงธง TOP 20 อันดับของโรงเรียนที่ชนะ จะได้รับบัตร P 20
  กล่องสุ่มลึกลับ พิเศษ มีโอกาศเปิดได้ 5 - 50 P
บัตร P เมื่อสะสมครบตามจำนวนของที่ต้องการ สามารถนำมาแลกไอเท็มได้ที่ พนักงานแลกบัตร P ที่ ตลาดปลอดภาษี
 •